Generalisering

Jag tittade på Uppdrag granskning igår och jag känner att det var ett misstag av ansvariga för programmet att ta upp missbruk och psykisk ohälsa i ett program. Nu handlade programmet om människor som hamnar mellan två stolar men i mitt tycke handlade det mest om missbruk. Faran jag kan se med att ta upp missbruk och psykisk ohälsa i ett program är att en del drar likhetstecken mellan psykisk ohälsa och missbruk.
Ett par punkter som inte kan poängteras för många gånger.
  • Alla med psykisk ohälsa missbrukar inte.
  • Alla med psykisk ohälsa skär sig inte.
  • Alla med psykisk ohälsa har inte ätstörningar.
  • Psykisk ohälsa är inte samma sak som att man är obildad.
  • Alla med psykisk ohälsa hatar inte sig själva.
  • Alla med psykisk ohälsa lever inte på försörjningsstöd.
  • Alla med psykisk ohälsa har inte förmågan att gång på gång försöka få hjälp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill lämna en kommentar! Din kommentar kommer att synas så fort som jag har godkänt den