Jag hade rätt

Jag pratade med specialistläkaren i veckan och jag fick bekräftelse på att jag gjorde rätt som inte började med medicinen som läkaren på vc hade skrivit ut. Läkaren var helt enig med mig att den medicinen hade kunnat leda till medicinförgiftning av mig.
Det hade ju verkligen varit kul att behöva uppsöka sjukvården på grund av förgiftning och sedan lyckas få personalen att förstå att jag inte förgiftat mig medvetet utan att det var en klantig läkares fel. Jag har inga svårigheter att tänka mig att de skulle skicka psyk på mig för bedömning och då hade jag inte varit så trevlig. Jag tycker att det är fullständigt rubbat att jag som patient måste läsa i Fass själv och konstatera att en medicin är fullständigt fel. Allt hade varit så mycket enklare om läkarna på vc skulle börja följa det som står i min journal. Står det i en patients journal att specialist ska konsulteras i medicinfrågor så ska det inte vara så svårt att följa det. Nu dröjer det i alla fall inte lång tid till min förra vettigare läkare kommer tillbaka till vårdcentralen och det ska bli skönt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Trevligt att du vill lämna en kommentar! Din kommentar kommer att synas så fort som jag har godkänt den